EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

post-thumb

Anotácie, ASR

Anotácia znamená prepis hlasového prejavu do textu s vyznačením sprievodných zvukových prejavov ako sú napríklad smiech, hmkanie, kašlanie, pauza a …

Čítaj viac
post-thumb

Metodika

Celý proces vývoja mobilnej aplikácie, ktorá bude schopná zistiť u človeka na základe jeho rečového prejavu včasné príznaky Alzheimerovej choroby …

Čítaj viac
post-thumb

Nahrávanie

Nahrávanie hlasových prejavov sa vykonáva u zdravých ale aj chorých, diagnostikovaných ľudí, ktorí sa získavaju náborom. Zber nahrávok, anamnestických …

Čítaj viac
post-thumb

Vyhodnocovanie

Po získaní výsledkov analýzy rečového prejavu naučenou neurónovou sieťou je potrebné výsledné parametre správne vyhodnotiť a interpretovať. …

Čítaj viac
post-thumb

Štatistiky

Nad získaným súborom dát uplatníme štandardné štatistické metódy. Vyhodnotíme účastnícke dáta vzhľadom na parametre veku, vzdelania, pohlavia, …

Čítaj viac