EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Technický pracovník. Sémantická analýza získaného textu.