EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Sakhia Daarja

Sakhia Daarja

Výskumný/vývojový pracovník. Sémantická analýza získaného textu.