EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Róbert Sabo, PhD.

Mgr. Róbert Sabo, PhD.

Technický pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.