EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ing. Richard Malaschitz

Ing. Richard Malaschitz

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.