EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Psychologička, zodpovedná za metodiku získavania dát z dotazníkov, nahrávanie účastnikov. Štatistický výskum nad dátami.