EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ing. Peter Vnuk

Ing. Peter Vnuk

Výskumný/vývojový pracovník, Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.