EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Peter Chudý

Mgr. Peter Chudý

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti. Sémantická analýza získaného textu.