EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Mgr. Nataliia Časnochová Zozuk

Mgr. Nataliia Časnochová Zozuk

Výskumný/vývojový pracovník