EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Mgr. Monika Kucharová

Mgr. Monika Kucharová

psychologist, recruiting participants of the research, first contact with respondents in data collecting, recording of respondents