EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Monika Kucharova

Mgr. Monika Kucharova

Psychologička, koordinátorka náboru účastníkov v projekte. Prvý kontakt s účastníkmi projektu, nahrávanie účastníkov.