EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Michal Pavlasek

Mgr. Michal Pavlasek

Spolupráca na mobilnej aplikácii a využití umelej inteligencie pri vyhodnocovaní výsledkov.