EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Docent na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach, vedecký garant projektu