EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Ing. Marián Trnka

Ing. Marián Trnka

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.