EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ing. Marian Trnka

Ing. Marian Trnka

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.