EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Kristína Maštalírová

Mgr. Kristína Maštalírová

Administrativno-organizačná pracovníčka, zodpovedná za prípravu materialov pre riadiaci orgán.