EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

MUDr. Kristína Kulcsárová

MUDr. Kristína Kulcsárová

Vedecká odborná pracovníčka v oblasti neurológie.