EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

MUDr. Kristína Kulcsárová

MUDr. Kristína Kulcsárová

scientific technical operative for the domain of neurology