EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Mgr. Katarína Faltinová

Mgr. Katarína Faltinová

Psychologička, nábor účastníkov do projektu. Prvý kontakt s ľuďmi vo výskume pri zbere dát, spracovanie získaných údajov.