EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Štúdium článkov, preklady z/do anglického jazyka, štúdium a realizácia algoritmov pri spracovaní dát.