EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Návrh vektorových reprezentácií textových vstupov, návrh topológii neurónových sieti a iných klasifikačných algoritmov pre detekciu neurodegeneratívnych ochorení pomocou strojového učenia.