EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Jaroslav Porubanec

Jaroslav Porubanec

Technický pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.