EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Jaroslav Porubanec

Jaroslav Porubanec

technical operative, design of language model and conversion of natural speech to text