EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

RNDr. Ján Procházka

RNDr. Ján Procházka

Projektový manažér za AXON PRO.