EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

RNDr. Ján Lacko, PhD.

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Analýza a návrh možností rozšírenia systému pre detekciu neurodegeneratívnych ochorení do oblasti virtuálnej reality.