EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ing. Igor Mäsiar

Ing. Igor Mäsiar

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.