EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Výskumný/vývojový pracovník. Výskum uplatnenia rôznych diagnostických metód pre včasné odhalenie neurodegeneratívnych porúch.