EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

Ernest Beinrohr

Ernest Beinrohr

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.