EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

RNDr. Alfréd Zimmermann

RNDr. Alfréd Zimmermann

Konateľ firmy AXON PRO s.r.o., koordinátor a hlavný riadiaci pracovník projektu.