EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

RNDr. Alfréd Zimmermann

RNDr. Alfréd Zimmermann

Konateľ firmy AXON PRO s.r.o., koordinátor a hlavný riadiaci pracovník projektu.  Čítaj viac

Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Technický pracovník. Sémantická analýza získaného textu.  Čítaj viac

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Docent na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach, vedecký garant projektu  Čítaj viac

Doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Návrh vektorových reprezentácií textových vstupov, návrh topológii neurónových sieti a iných …  Čítaj viac

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Výskumný/vývojový pracovník. Výskum uplatnenia rôznych diagnostických metód pre včasné odhalenie …  Čítaj viac

Ernest Beinrohr

Ernest Beinrohr

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Igor Mäsiar

Ing. Igor Mäsiar

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Štúdium článkov, preklady z/do anglického jazyka, štúdium a realizácia algoritmov pri spracovaní …  Čítaj viac

Ing. Marian Trnka

Ing. Marian Trnka

Výskumný/vývojový pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Marián Klačanský

Ing. Marián Klačanský

Projektový manažér za partnera PEVŠ.  Čítaj viac

Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Milan Rusko, PhD.

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Peter Vnuk

Ing. Peter Vnuk

Výskumný/vývojový pracovník, Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Richard Malaschitz

Ing. Richard Malaschitz

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Ing. Zuzana Habalová

Ing. Zuzana Habalová

Riaditeľka partnera Centrum memory.  Čítaj viac

Jaroslav Porubanec

Jaroslav Porubanec

Technický pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

Marek Malaschitz

Marek Malaschitz

Maecenas sit amet purus eget ipsum elementum venenatis. Aenean maximus urna magna elementum …  Čítaj viac

Mgr. Katarína Faltinová

Mgr. Katarína Faltinová

Psychologička, nábor účastníkov do projektu. Prvý kontakt s ľuďmi vo výskume pri zbere dát, …  Čítaj viac

Mgr. Kristína Maštalírová

Mgr. Kristína Maštalírová

Administrativno-organizačná pracovníčka, zodpovedná za prípravu materialov pre riadiaci orgán.  Čítaj viac

Mgr. Michal Pavlasek

Mgr. Michal Pavlasek

Spolupráca na mobilnej aplikácii a využití umelej inteligencie pri vyhodnocovaní výsledkov.  Čítaj viac

Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

Vedecká odborná pracovníčka v oblasti neurológie  Čítaj viac

Mgr. Monika Kucharova

Mgr. Monika Kucharova

Psychologička, koordinátorka náboru účastníkov v projekte. Prvý kontakt s účastníkmi projektu, …  Čítaj viac

Mgr. Peter Chudý

Mgr. Peter Chudý

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti. Sémantická analýza získaného textu.  Čítaj viac

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Psychologička, zodpovedná za metodiku získavania dát z dotazníkov, nahrávanie účastnikov. …  Čítaj viac

Mgr. Róbert Sabo, PhD.

Mgr. Róbert Sabo, PhD.

Technický pracovník. Vytvorenie jazykového modelu a prevod reči do textu.  Čítaj viac

MUDr. Kristína Kulcsárová

MUDr. Kristína Kulcsárová

Vedecká odborná pracovníčka v oblasti neurológie.  Čítaj viac

Nataliia Časnochová Zozuk

Nataliia Časnochová Zozuk

Maecenas sit amet purus eget ipsum elementum venenatis. Aenean maximus urna magna elementum …  Čítaj viac

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Maecenas sit amet purus eget ipsum elementum venenatis. Aenean maximus urna magna elementum …  Čítaj viac

RNDr. Ján Lacko, PhD.

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Analýza a návrh možností rozšírenia systému pre detekciu neurodegeneratívnych ochorení do oblasti …  Čítaj viac

RNDr. Ján Procházka

RNDr. Ján Procházka

Projektový manažér za AXON PRO.  Čítaj viac

Sakhia Daarja

Sakhia Daarja

Výskumný/vývojový pracovník. Sémantická analýza získaného textu.  Čítaj viac