EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

post-thumb

Anotácie, ASR

Anotácia znamená prepis hlasového prejavu do textu s vyznačením sprievodných zvukových prejavov ako sú napríklad smiech, hmkanie, kašlanie, pauza a …

Čítaj viac
post-thumb

Metodika

Celý proces vývoja mobilnej aplikácie, ktorá je schopná zistiť u človeka na základe jeho rečového prejavu včasné príznaky Alzheimerovej choroby alebo …

Čítaj viac
post-thumb

Nahrávanie

Nábor vhodných probandov Na základe informácií o projekte z rôznych zdrojov sa záujemcovia prihlasovali k účasti na výskumnom projekte. Následne bolo …

Čítaj viac
post-thumb

Vyhodnocovanie

Po získaní výsledkov analýzy rečového prejavu naučenou neurónovou sieťou alebo inými kvalifikátormi umelej inteligencie bolo potrebné výsledné …

Čítaj viac
post-thumb

Štatistiky

K 31.5.2023 sa v rámci projektu získalo 1692 nahrávok, z toho 1300 zdravých ľudí a 392 ľudí s diagnózou neurodegeneratívneho ochorenia. Základné …

Čítaj viac