EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

V procese náboru vhodných probandov  spolupracovali média ako  Rádio Regina, Rádio Slovensko a televízia TA3, kde sme informovali širokú verejnosť o prebiehajúcom výskumnom projekte.

alter-text

……..