EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

V procese náboru vhodných probandov spolupracovali časopisy Život, Pravda, Bedeker zdravia, médiá ako Rádio Regina, Rádio Slovensko a televízia TA3 a niektoré internetové portály, kde boli uvedené informácie pre širokú verejnosť o prebiehajúcom výskumnom projekte a možnosti zapojenia sa.

alter-text

Výskumný projekt EWA
Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Na tieto choroby zatiaľ neexistujú liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme. Poruchy reči patria medzi prvé sprevádzajúce symptómy degeneratívnych ochorení mozgu. Včasná diagnostika môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia.Projekt EWA : „Early Warning of Alzheimer“
Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Odhaduje sa, že až vyše 40 miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení. Vysoko rozšírená je aj Parkinsonova choroba a rôzne druhy demencií. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.Nádej pre našich starších spoluobčanov
Všetci vieme, že vek so sebou prináša zdravotné problémy. Jednými z najvážnejších a najzákernejších sú ochorenia nášho mozgu. Prichádzajú pomaly a nepozorovane a keď si okolie konečne na človeku všimne, stav už býva zvyčajne vážny. Často je neskoro začať úpadok a rozvoj choroby mysle brzdiť, pretože je to už voľný pád. Odhaduje sa, že na Slovensku žije vyše 60000 ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšie tisíce s inými ochoreniami mozgu. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú zatiaľ neznáme. Pri včasnom zachytení príznakov nastupujúcej choroby je možné zahájiť terapiu, ktorá môže pacienta stabilizovať a priebeh choroby výrazne spomaliť.Slovenskí odborníci majú na dosah veľký úspech: Ich aplikácia zmení život státisícom ľudí
Už tretí rok slovenskí odborníci vyvíjajú mobilnú aplikáciu s názvom EWA. Dobrou správou je, že sú v cieľovej rovinke. Táto aplikácia je už teraz svetovým unikátom. Funguje totiž na základe umelej inteligencie, ktorá je „naučená“ pomocou hovoreného slova a mnohých jeho špecifík, ako je napríklad artikulácia, rýchlosť reakcie, presnosť alebo hlasitosť, vyhodnotiť, či človek trpí degeneratívnymi ochoreniami mozgu. V tomto prípade ide najmä o Parkinsona alebo Alzheimera.alter-text