EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Výskum zahŕňa tri oblasti - psychológiu, informatiku a lingvistiku

post-thumb

Hlavnými prínosmi tohto projektu je vyvinutie mobilnej aplikácie pre rozpoznanie včasných príznakov neurodegeneratívnych ochorení, overenie vhodnosti viacerých metód umelej inteligencie pre túto úlohu a overenie zvolenej metodiky. Aplikácia má potenciál vyšetriť v relatívne krátkom čase a v rôznych podmienkach mimo priameho ambulantného kontaktu veľké množstvá osôb. Nástroj zároveň umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.

Projekt EWA má tri hlavné oblasti, neurologicko-psychologickú, ktorá sa zaoberá určením obrázkov vhodných pre tento účel a optimalizáciou stanovenej metodiky. Následne sa vyvíja intuitívna aplikácia, ktorá by zbiera a vyhodnocuje jej používanie ľuďmi. Druhou oblasťou je prevod reči do textu, teda zo zvukovej do textovej podoby. Treťou oblasťou je využitie umelej inteligencie na vyhodnotenie akustických a NLP (Natural language processing) parametrov rečového prejavu.