EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Anotácie, ASR

post-thumb

Anotácia znamená prepis hlasového prejavu do textu s vyznačením sprievodných zvukových prejavov ako sú napríklad smiech, hmkanie, kašlanie, pauza a pod.

Anotácia databázy nahrávok EWA je nevyhnutná na ďalšie počítačové spracovanie nahrávok, textov a informácií z nich extrahovaných - trénovanie modelov a testovanie klasifikátorov.

Anotácie sú jednou z fáz pri príprave nástroja umelej inteligencie pre prevod reči do textu – ASR (Automatic Speech Recognition) – automatické rozpoznávanie reči.