EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Štatistiky

post-thumb

Nad získaným súborom dát uplatníme štandardné štatistické metódy. Vyhodnotíme účastnícke dáta vzhľadom na parametre veku, vzdelania, pohlavia, regionálneho zastúpenia, …

Budeme sa snažiť objaviť nové, zatiaľ neznáme vzťahy a súvislosti medzi skúmanými udalosťami. Napríklad, či majú ženy väčšiu rýchlosť rečového prejavu ako muži.