EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Vyhodnocovanie

post-thumb

Po získaní výsledkov analýzy rečového prejavu naučenou neurónovou sieťou je potrebné výsledné parametre správne vyhodnotiť a interpretovať.

Pravdepodobnosť prítomnosti včasných príznakov choroby sa ohodnocuje percentuálne, kde 0% znamená úplne zdravého človeka a 100% istotu prítomnosti príznakov choroby.

Ľuďom s pravdepodobnosťou vyššou ako 66% doporučí aplikácia návštevu odborníka a informuje ich aj o najbližších kontaktoch.