EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych chorôb

alter-text
Aplikácia pre výskumné účely

Pre potreby výskumu vznikla aplikácia určená pre zápis a nahrávanie údajov. Aplikácia umožňuje zadať všetky potrebné údaje pre výskum:

  • Základný zdravotný dotazník
  • Detailné výsledky moca testu, je urobená pomôcka pre zadávanie počtu slov, ktoré začínajú na K s odpočítavaním času
  • Detailné výsledky ostatných testov (Parkinsonov, WAIS, GAD7…)
  • Test zrakovej ostrosti
  • Všetky zvukové nahrávky
  • Je možné pridať aj video nahrávkuAplikácia pre verejnosť

Aplikácia pre verejnosť umožňuje urobiť si test na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. Aplikácia využíva výsledky výskumu EWA. Testovaná osoba urobí krátky test, ktorý pozostáva z jedného veľkého obrázku a sady malých obrázkov. Po vykonaní testu, aplikácia obsahuje možnosť opakovania testu (s inou sadou obrázkov) alebo opakovania testu po určitom čase (pol roka). Aplikácia umožňuje spracovávať viacero osôb súčasne a môže ju tak napríklad využívať lekár. Aplikácia vyžaduje prihlásenie emailom, kde je aj dotyčný informovaný o novinkách a výsledkoch testu.

Aplikácia obsahuje aj určité hry z aplikácie fillip.

Aplikácia je urobená pre iOS a Android OS.