EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Aplikácia pre výskumné účely

Pre potreby výskumu vznikla aplikácia určená pre zápis a nahrávanie údajov. Aplikácia umožňuje zadať všetky potrebné údaje pre výskum:

  • Test zrakovej ostrosti
  • Základný zdravotný dotazník
  • MoCA test (Montreal Cognitive Assessment)
  • Ďalšie testy (WAIS, GAD7, BDI…)
  • Zvukové nahrávky
alter-text
Aplikácia pre verejnosť

Aplikácia pre verejnosť umožňuje urobiť si test na prítomnosť včasných príznakov neurodegeneratívnych ochorení, hlavne Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Test pozostáva z pomenovaní a popisu obrázkov, ktoré sa človeku ukazujú na mobilnom zariadení. Aplikácia umožňuje spracovávať viacero osôb súčasne a môže ju napríklad využívať aj lekár. Vyžaduje sa prihlásenie emailom, kde je dotyčný informovaný o výsledkoch testu a novinkách aplikácie.

Aplikácia bude obsahovať hry pre zlepšovanie kognitívnych schopností.

Aplikácia je urobená pre iOS a Android OS.